Bioplastov sa obávame

Bioplastov sa obávame - dávame prednosť výrobe obalov z recyklovaného plastu ... Za necelý rok sme ušetrili už viac ako 5 ton nového plastu.

Otázka životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja je pre nás v Manufakture veľmi dôležitá. Jednou z oblastí, ktorej venujeme veľkú pozornosť, sú obaly ... Všeobecne s nimi šetríme, radi využívame obaly z papiera, vyrábame ich v Čechách a časť nášho sortimentu (kúpeľové soli) dokonca umožňujeme zakúpiť do vlastných nádob.
Dlhú dobu sme intenzívne riešili, akým spôsobom ideálne pristúpiť k používaniu plastových obalov, ktoré sú nevyhnutné na zabalenie sprchovacích gélov, šampónov a ďalších tekutých výrobkov. Uvedomujeme si, že naša planéta je zaplavená plastmi a táto situácia sa z roka na rok zhoršuje. Možností, ktoré sme zvažovali, aby sme pred touto skutočnosťou nezatvárali oči, bolo niekoľko.
V počiatkoch sme sa nadchli myšlienkou umožniť zákazníkom nákup vybranej kozmetiky formou upravovaného predaja do vlastných nádob. Táto možnosť však narazila na jemné a šetrné zloženie našich produktov, ktoré by sme museli výrazne viac konzervovať, aby sme dokázali zabezpečiť hygienu a mikrobiologickú stabilitu. Po dlhých debatách s našim vývojovým a výrobným oddelením, ktoré ručia za kvalitu našich výrobkov, sme sa zatiaľ rozhodli od tohto riešenia viac menej upustiť (s výnimkou uvedených kúpeľových solí, ktoré toto riešenie umožňujú).

Ďalšou možnosťou, ktorá nás tiež očarila, boli atraktívne znejúce bioplasty. Toto riešenie sa pre nás zdalo ako jasná voľba. Bohužiaľ len do doby, kým sme po dôkladnom preskúmaní tejto problematiky zistili, že bioplasty nie sú pre životné prostredie žiadnu výhrou, skôr naopak ... Prečo? Dôvodov je hneď niekoľko. V prírode sa prevažná väčšina z nich prirodzene nerozkladá, ako bolo sľubované - a predstava, že odpad z bioplastov je možné odhodiť kdekoľvek v prírode a on sa rozloží, je mylná. Nedoriešenou otázkou je, kam by sa mali bioplasty správne vyhadzovať - ​​vzhľadom k nedoriešenému spôsobu správneho nakladania s bioplastmi v zmysle odpadu dochádza k tomu, že výrobky z nich vyrobené narušujú recyklačný reťazec štandardných plastov, pretože sa bežne vyhadzujú do kontajnerov k plastom, čo nie je správne . Bioplasty majú iné vlastnosti a narúšajú recyklačný reťazec (znižujú kvalitu plastového recyklátu, ktorý sa dá opakovane využívať). Ďalšou, nemenej závažnou skutočnosťou, vzhľadom k potravinovej kríze na veľkej časti planéty, je to, že sú vyrábané predovšetkým z poľnohospodárskych produktov - kukuričného škrobu, celulózy, cukrovej trstiny ... Predstava, že suroviny potrebné na výrobu bioplastov, zaberú a zničia obrovské prírodné plochy, je desivá (už teraz je háklivou témou pestovanie paliem na výrobu palmového oleja, ktorého spotreba rapídne vzrastá - napr. kvôli používaniu do biopalív ...)

Ako ideálne riešenie tejto problematiky sme nakoniec vyhodnotili výrobu našich fľaštičiek s prímesou recyklovaného PET plastu. Z PET materiálu vyrábame naše fľaštičky už od začiatku. Ide o najkvalitnejší plast, ktorý možno najlepšie recyklovať (až 50x). Od jari 2018 je úplná väčšina našich fľaštičiek novo vyrábaná s 25% podielom recyklovaného PET plastu. Za necelý rok sme tak ušetrili už viac ako 5 ton nového plastu. Toto zistenie nás absolútne nadchlo a povzbudilo do ďalšej etapy tohto projektu. V spolupráci s našim dodávateľom plastových obalov usilovne pracujeme na tom, aby sme do budúcna mohli obsah recyklátu v našich obaloch zvýšiť na maximum, a tak ušetriť ešte viac plastov.